Bảng báo giá
Quảng Cáo

logo(8).jpg


logo(7).jpg

logo(6).jpg

logo(5).jpg

logo(3).jpg

logo(2).jpg

logo(1).jpg
logoquestekvasony06.3013-02.png

logo(1).png

Chuẩn đoán hư hỏng VRV bằng mã lỗi tiếng việt.

A0 Lỗi của thiết bị bảo vệ bên ngoài. 

- Kiểm tra lại cài đặt và thiết bị kết nối bên ngoài 

- Thiết bị không tương thích 

- Lỗi bo dàn lạnh 

A1 Lỗi ở board mạch, E2 

PROM. - Thay bo dàn lạnh 

A3 Lỗi ở hệ thống điều khiển mức nước xả(33H). 

- Điện khoâng được cung cấp 

- Kiểm tra công tắc phao. 

- Kiểm tra bơm nước xả 

- Kiểm tra đường ống nước xả có đảm bảo độ dốc không 

- Lỗi bo dàn lạnh 

- Lỏng dây kết nối 

A6 Motor quạt (MF) bị hỏng, quá tải. 

- Thay mô tơ quạt 

- Lỗi kết nối dây giữa mô tơ quạt và bo dàn lạnh 

A7 Motor cánh đảo gió bị lỗi 

- Kiểm tra mô tơ cánh đảo gió 

- Cánh đảo gió bị kẹt 

- Lỗi kết nối dây mô tơ Swing 

- Lỗi bo dàn lạnh 

A9 Lỗi van tiết lưu điện tử (20E). 

- Kiểm tra cuộn dây van tiết lưu điện tử, thân van 

- Kết nối dây bị lỗi 

- Lỗi bo dàn lạnh 

AF Lỗi mực thoát nước xả dàn lạnh 

- Kiểm tra đường ống thoát nước, 

- PCB dàn lạnh. 

- Bộ phụ kiện tùy chọn (độ ẩm)bị lỗi 

C4 

Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ(R2T) ở dàn trao đổi 

nhiệt 

- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống gas lỏng 

- Lỗi bo dàn lạnh 

C5 

Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R3T) đường ống 

gas hơi . 

- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống ga hơi 

- Lỗi bo dàn lạnh 

C9 Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió hồi . 

- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ gió hồi 

- Lỗi bo dàn lạnh. 

CJ 

Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ trên remote điều 

khiển. 

- Lỗi cảm biến nhiệt độ của điều khiển 

- Lỗi bo romote điều khiển 

E1 Lỗi của board mạch. - Thay bo mạch dàn nóng 

E3 Lỗi do sự tác động của công tắc cao áp. 

- Kiểm tra áp suất cao dẫn tới tác động của công tắc áp suất cao 

- Lỗi công tắc áp suất cao 

- Lỗi bo dàn nóng 

- Lỗi cảm biến áp lực cao 

- Lỗi tức thời - như do mất điện đột ngột 

E4 Lỗi do sự tác động của cảm biến hạ áp. 

- Ap suất thấp bất thường(<0,07Mpa) 

- Lỗi cảm biến áp suất thấp. 

- Lỗi bo dàn nóng. 

- Van chặn không được mở 

E5 Lỗi do động cơ máy nén inverter 

- Máy nén inverter bị kẹt, bị dò điện, bị lỗi cuộn dây. 

- Dây chân lock bị sai (U,V,W) 

- Lỗi bo biến tần 

- Van chặn chưa mở. 

- Chênh lệch áp lực cao khi khởi động( >0.5Mpa) 

E6 Lỗi do máy nén thường bị kẹt hoặc bị quá dòng. 

- Van chặn chưa mở. 

- Dàn nóng không giải nhiệt tốt 

- Điện áp cấp không đúng 

- Khởi động từ bị lỗi 

- Hỏng máy nén thường 

- Cảm biến dòng bị lỗi 

Dàn lạnh 

BẢNG MàLỖI HỆ THỐNG VRV E7 Lỗi ở mô tơ quạt dàn nóng. 

- Lỗi kết nối quạt và bo dàn nóng 

- Quạt bị kẹt 

- Lỗi mô tơ quạt dàn nóng 

- Lỗi bo biến tần quạt dàn nóng 

F3 Nhiệt độ đường ống đẩy không bình thường. 

- Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ ống đẩy. 

- Cảm biến nhiệt độ ống đẩy bị lỗi hoặc sai vị trí 

- Lỗi bo dàn nóng 

H7 

Tín hiệu từ mô tơ quạt dàn nóng không bình 

thường. 

- Lỗi quạt dàn nóng 

- Bo Inverter quạt lỗi 

- Dây truyền tín hiệu lỗi 

H9 

Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió bên 

ngoài. 

- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ gió ra dàn nóng bị lỗi 

- Lỗi bo dàn nóng 

J2 Lỗi ở đầu cảm biến dòng điện. 

- Kiểm tra cảm biến dòng bị lỗi 

- Bo dàn nóng bị lỗi 

J3 

Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ đường ống gas đi 

(R31T~R33T). 

- Lỗi cảm biến nhiệt độ ống đẩy 

- Lỗi bo dàn nóng 

- Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ 

J5 

Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R2T) đường ống 

gas về. 

- Lỗi cảm biến nhiệt độ ống hút 

- Lỗi bo dàn nóng 

- Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ 

J9 Lỗi cảm biến độ quá lạnh(R5T) 

- Lỗi cảm biến độ quá lạnh R5T 

- Lỗi bo dàn nóng 

JA Lỗi ở đầu cảm biến áp suất đường ống gas đi. 

- Lỗi cảm biến áp suất cao 

- Lỗi bo dàn nóng 

- Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ hoặc vị trí sai 

JC Lỗi ở đầu cảm biến áp suất đường ống gas về. 

- Lỗi cảm biến áp suất thấp 

- Lỗi bo dàn nóng 

- Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ hoặc vị trí sai 

L4 Lỗi do nhiệt độ cánh tản nhiệt bộ biến tần tăng. 

- Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng cao (≥93°C) 

- Lỗi bo mạch 

- Lỗi cảm biến nhiệt độ cánh tản nhiệt 

L5 Máy nén biến tần bất thường 

- Hư cuộn dây máy nén Inverter 

- Lỗi khởi động máy nén 

- Bo Inverter bị lỗi 

L8 Lỗi do dòng biến tần không bình thường. 

- Máy nén Inverter quá tải 

- Lỗi bo Inverter 

- Máy nén hỏng cuộn dây( dò điện, dây chân lock…) 

- Máy nén bị lỗi 

L9 Lỗi do sự khởi động máy nén biến tần. 

- Lỗi máy nén Inverter 

- Lỗi dây kết nối sai(U,V,W,N) 

- Không đảm bảo chênh lệch áp suất cao áp và hạ áp khi khơi động 

- Van chặn chưa mở 

- Lỗi bo Inverter 

LC Lỗi do tín hiệu giữa bo Inverter và bo điều khiển 

- Lỗi do kết nối giữa bo Inverter và bo điều khiển dàn nóng 

- Lỗi bo điều khiển dàn nóng 

- Lỗi bo Inverter 

- Lỗi bộ lọc nhiễu 

- Lỗi quạt Inverter 

- Kết nối quạt không đúng 

- Lỗi máy nén 

- Lỗi mô tơ quat 

P4 

Lỗi cảm biến tăng nhiệt độ cánh tản nhiệt 

Inverter 

- Lỗi cảm biến nhiệt độ cánh tản nhiệt 

- Lỗi bo Inverter 

PJ Lỗi cài đặt công suất dàn nóng 

- Chưa cài đặt công suất dàn nóng 

- Cài đặt sai công suất dàn nóng khi thay thế bo dàn nóng 

U0 Cảnh báo thiếu ga 

- Thiếu ga hoặc ngẹt ống ga (lỗi thi công đường ống) 

- Lỗi cảm biến nhiệt (R4T, R7T) 

- Lỗi cảm biến áp suất thấp 

- Lỗi bo dàn nóng A1P 

Dàn nóng 

U1 Ngược pha, mất pha 

- Nguồn cấp bị ngược pha 

- Nguồn cấp bị mất pha 

- Lỗi bo dàn nóng 

U2 Không đủ điện áp nguồn hoặc bị tụt áp nhanh. 

- Nguồn điện cấp không đủ 

- Lỗi nguồn tức thời 

- Mất pha 

- Lỗi bo Inverter 

- Lỗi bo điều khiển dàn nóng 

- Lỗi dây ở mạch chính 

- Lỗi máy nén 

- Lỗi mô tơ quạt 

- Lỗi dây truyền tín hiệu 

U3 

Lỗi do sự vận hành kiểm tra không dược thực 

hiện. 

- Chạy kiểm tra lại hệ thống 

U4 

Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh 

và dàn nóng 

- Dây giữa dàn lạnh-dàn nóng, dàn nóng-dàn nóng bị đứt, ngắn mạch 

hoặc đấu sai (F1,F2) 

- Nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh bị mất 

- Hệ thống địa chỉ không phù hợp 

- Lỗi bo dàn lạnh 

- Lỗi bo dàn nóng 

U5 

Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa dàn lạnh và 

remote. 

- Kiểm tra đường truyền giữa dàn lạnh và remote 

- Kiểm tra lại cài đặt nếu 1 dàn lạnh sử dụng 2 remote 

- Lỗi bo remote 

- Lỗi bo dàn lạnh 

- Lỗi có thể xảy ra do nhiễu 

U7 Lỗi truyền tín hiệu giữa các dàn nóng 

- Kiểm tra kết nối giữa dàn nóng và Adapter điều khiển C/H 

- Kiểm tra dây tín hiệu giữa dàn nòng với dàn nóng 

- Kiểm tra bo mạch dàn nóng 

- Lỗi Adapter điều khiển Cool/Heat 

- Adapter điều khiển Cool/Heat không tương thích 

- Địa chỉ không đúng(dàn nóng và Adapter điều khiển C/H) 

U8 

Lỗi đường truyền tín hiệu giữa các remote “M” 

và ”S”. 

- Kiểm tra lại dây truyền tín hiệu giữa remote chính và phụ 

- Lỗi bo remote 

- Lỗi kết nối điều khiển phụ 

U9 

Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh 

và dàn nóng trong cùng một hệ thống. 

- Kiểm tra lại Dây truyền tín hiệu bên trong và bên ngoài hệ thống 

- Kiểm tra lại van tiết lưu điện tử trên dàn lạnh của hệ thống 

- Lỗi bo dàn lạnh của hệ thống 

- Lỗi kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh 

UA Lỗi do vượt quá số dàn lạnh, v.v... 

- Kiểm tra lại số lượng dàn lạnh 

- Lỗi bo dàn nóng 

- Không tương thích giữa dàn nóng và dàn lạnh 

- Không cài đặt lại bo dàn nóng khi tiến hành thay thế 

UC Trùng lặp địa chỉ ở remote trung tâm. 

- Kiểm tra lại địa chỉ của hệ thống và cài đặt lại 

UE 

Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa remote điều 

khiển trung tâm và dàn lạnh . 

- Kiểm tra tín hiệu giữa dàn lạnh và điều khiển trung tâm 

- Lỗi truyền tín hiệu của điều khiển chủ (master) 

- Lỗi bo điều khiển trung tâm 

- Lỗi bo dàn lạnh 

UF 

Hệ thống lạnh chưa được lắp đúng, không tương 

thích dây điều khiển / đường ống gas . 

- Kiểm tra tín hiệu giữa dàn lạnh và dàn nóng 

- Lỗi bo dàn lạnh 

- Van chặn chưa mở 

- Không thực hiện chạy kiểm tra hệ thống 

UH Sự cố về hệ thống, địa chỉ hệ thống gas không 

xác định 

- Kiểm tra tín hiệu dàn nóng-dàn lạnh, dàn nóng-dàn nóng 

- Lỗi bo dàn lạnh 

- Lỗi bo dàn nóng

(Trích tài liệu kỹ thuật Bảo Thắng)

Hỗ trợ đặt hàng online
  • Mr.Thắng - 0906 131 089
  • Mr.Tình - 0987 079 984
Sản Phẩm Mới
Tin Tức Mới
Quảng Cáo
slide-1.jpg
adv.png
adv.jpg
Go Top